POVEZANA TOS STRANICA

Uslovi korišćenja

Uslovi i odredbe („Uslovi“, „Ugovor“) su sporazum između Operatora veb lokacije („Operater veb lokacije“, „nas“, „mi“ ili „naš“) i vas („Korisnik“, „vi“ ili „vaš“ ). Ovaj ugovor utvrđuje opšte uslove korišćenja vašeg IPTV uživo veb lokacije i bilo koji od njegovih proizvoda ili usluga (zajedno „veb lokacija“ ili „usluge“).

Računi i članstvo

Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili ovu veb stranicu. Korišćenjem ove veb stranice i pristajanjem na ovaj ugovor garantujete i potvrđujete da imate najmanje 18 godina. Ako napravite nalog na veb lokaciji, odgovorni ste za održavanje sigurnosti svog naloga i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod nalogom i sve druge radnje preduzete u vezi sa njim. Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo i pregledamo nove račune pre nego što se prijavite i koristite naše Usluge. Davanje lažnih podataka za kontakt bilo koje vrste može dovesti do ukidanja vašeg naloga. Morate nas odmah obavestiti o neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili bilo kom drugom kršenju bezbednosti. Nećemo biti odgovorni za bilo kakva dela ili propuste sa vaše strane, uključujući bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta. Možemo suspendovati, onemogućiti ili izbrisati vaš račun (ili bilo koji njegov deo) ako utvrdimo da ste prekršili bilo koju odredbu ovog sporazuma ili da će vaše ponašanje ili sadržaj oštetiti našu reputaciju i dobru volju. Ako iz prethodnih razloga izbrišemo vaš nalog, nećete se moći ponovo registrovati za naše usluge. Možemo blokirati vašu adresu e-pošte i adresu Internet protokola da bismo sprečili dalju registraciju.

Rezervne kopije

Nismo odgovorni za Sadržaj koji boravi na Veb lokaciji. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak bilo kog Sadržaja. Vaša isključiva odgovornost je održavanje odgovarajuće rezervne kopije vašeg Sadržaja. Bez obzira na prethodno rečeno, u nekim prilikama i u određenim okolnostima, bez ikakvih obaveza, možda ćemo moći da vratimo neke ili sve vaše podatke koji su izbrisani na određeni datum i vreme kada smo možda napravili rezervnu kopiju podataka za svoje potrebe. Ne garantujemo da će podaci koji su vam potrebni biti dostupni.

Veze do drugih veb lokacija

Iako se ova veb lokacija može povezivati sa drugim veb lokacijama, mi, direktno ili indirektno, ne podrazumevamo bilo kakvo odobrenje, udruživanje, sponzorstvo, odobrenje ili povezanost sa bilo kojom povezanom veb lokacijom, osim ako je ovde posebno navedeno. Nismo odgovorni za ispitivanje ili ocenjivanje i ne garantujemo ponude bilo kog preduzeća ili pojedinca ili sadržaj njihovih veb lokacija. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za radnje, proizvode, usluge i sadržaj bilo koje druge treće strane. Trebali biste pažljivo pregledati pravne izjave i druge uslove korišćenja bilo koje veb stranice kojoj pristupate putem veze sa ove veb stranice. Vaše povezivanje sa bilo kojim drugim veb lokacijama izvan vašeg mesta je na vaš rizik.

Prava intelektualne svojine

Ovaj Ugovor ne prenosi na vas bilo kakvu intelektualnu svojinu u vlasništvu Operatora veb stranice ili trećih lica, a sva prava, naslovi i interesi u i nad takvom imovinom ostaće (kao između strana) isključivo u vlasništvu Operatora veb lokacije. Svi zaštitni znaci, žigovi usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa našim Veb lokacijama ili uslugama su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštitni znaci operatora veb stranica ili davaoca licenci operatora veb stranica. Ostali zaštitni znakovi, žigovi usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa našom veb stranicom ili uslugama mogu biti zaštitni znaci drugih trećih lica. Korišćenje naše veb stranice i usluga ne daje vam pravo ili licencu za reprodukciju ili korišćenje bilo kog drugog operatora veb stranice ili nezavisnih žigova.

Izmene i dopune

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ovaj ugovor ili njegove politike koje se odnose na veb lokaciju ili usluge, stupajući na snagu nakon objavljivanja ažurirane verzije ovog sporazuma na veb lokaciji. Kada to učinimo, poslaćemo vam e-poštu da vas obavestimo. Dalja upotreba Veb lokacije nakon bilo kakvih promena predstavljaće vaš pristanak na takve promene.

Prihvatanje ovih uslova

Priznajete da ste pročitali ovaj ugovor i da se slažete sa svim njegovim uslovima i odredbama. Korišćenjem veb stranice ili njenih usluga pristajete da vas obavezuje ovaj ugovor. Ako se ne slažete sa poštovanjem uslova ovog sporazuma, niste ovlašćeni za korišćenje ili pristup veb lokaciji i njenim uslugama.

Kontaktirajte nas

Ako želite da nas kontaktirate kako bismo razumeli više o ovom sporazumu ili želite da nas kontaktirate u vezi sa bilo kojim pitanjem u vezi sa njim, možete to učiniti putem contact form

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 12. septembra 2016